Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης και Οικονομίας Ρεύματος σε Δωμάτια Ξενοδοχείων μέσω Σύνδεσης Wi-fi

Το PROXYCON-2RD WiFi είναι ένα σύγχρονο σύστημα που προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου πρόσβασης σε δωμάτια ξενοδοχείων και κοινόχρηστους  χώρους και ελέγχου κατανάλωσης ρεύματος (φώτα, κλιματισμός κλπ).  Αποτελεί ένα ON-LINE σύστημα ελέγχου που ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω ενός κεντρικού Υπολογιστή και του κεντρικού software TALOS-NET  χρησιμοποιώντας  δικτύωση Wi-Fi (TCP/ IP).

Η λειτουργία του βασίζεται στην τεχνολογία καρτών RF-ID και δεν απαιτεί ειδική κλειδαριά στις πόρτες, παρά μόνο την τοποθέτηση ηλεκτρικής γλωσσίδας στις ήδη υπάρχουσες πόρτες των δωματίων.

Όσον αφορά την σύνδεση του συστήματος, τοποθετούνται  module PROXYCON-2RD  στον πίνακα των δωματίων και άλλων χώρων ελεγχόμενης πρόσβασης (office ορόφων-πτερύγων, μαγαζιά, κλιμακοστάσια, αποθήκες κλπ) τα οποία διασυνδέονται με χρήση πλακετιδίου δικτύωσης WiFi MODULE. Έτσι επιτυγχάνεται ON-LINE επικοινωνία με τον κεντρικό υπολογιστή (server) και τους υπολογιστές της reception και  των υπόλοιπων τμημάτων (clients), μέσω του εύπλαστου προγράμματος διαχείρισης TALOS-NET. Σε περίπτωση ανάγκης, το σύστημα λειτουργεί αυτόνομα και εκτός σύνδεσης (off-line operation ).

Παρακάτω παρουσιάζεται ο εξοπλισμός που απαιτείται για την τοποθέτηση και την λειτουργία του εν λόγω συστήματα

Τοπικές ενδείξεις στους εξωτερικούς αναγνώστες:

 • Μπλε φωτισμός νυκτός σε όλες τις πρίζες
 • Ένδειξη ενεργοποίησης πόρτας (πράσινο LED)
 • Ένδειξη κατειλημμένου δωματίου (πράσινο LED)
 • Ένδειξη κατάστασης «Do Not Disturb» (κόκκινο LED)
 • Ένδειξη ανοιχτής μπαλκονόπορτας σε ελεύθερο δωμάτιο (λυχνία ανοιχτής πόρτας που αναβοσβήνει)
 • Ένδειξη «Make my room» (κίτρινο LED)

 

Παρέχει

 • Αθόρυβο άνοιγμα πόρτας. Με το άγγιγμα της κάρτας στον εξωτερικό αναγνώστη του δωματίου ενεργοποιείται αθόρυβα ο ηλεκτρικός μηχανισμός της πόρτας, ανάβει η ένδειξη «Door open» και ανάβουν τα φώτα του δωματίου για 1 λεπτό.
 • Έλεγχος καταναλώσεων: Με την τοποθέτηση της κάρτας στην φωτιζόμενη σχισμή του εσωτερικού αναγνώστη, φώτα και κλιματισμός παραμένουν ενεργοποιημένα. Απενεργοποιούνται μετά από 1 λεπτό απο την αφαίρεση της κάρτας. Περιλαμβάνεται Relay 30Α για τα φορτία φώτων κλπ και Relay φορτίου 16Α για έλεγχο του κλιματισμού.
 • Ανεξάρτητος έλεγχος air-condition: Σε κατειλημμένο δωμάτιο ο κλιματισμός λειτουργεί μόνο με κλειστή μπαλκονόπορτα. Αφού ανοίξει η μπαλκονόπορτα, απενεργοποιείται μετά το πέρας 3 λεπτών. Δικαίωμα χρήσης κλιματισμού ή όχι δίνεται επιλεκτικά κατά τον προγραμματισμό των καρτών.
 • Πολλαπλοί χρήστες ανά δωμάτιο: Το σύστημα απομνημονεύει έως 7 διαφορετικές κάρτες πελατών ανά δωμάτιο και ελέγχει τα δικαιώματα πρόσβασης στις διάφορες κατηγορίες καρτών προσωπικού (καθαρίστριες, συντηρητές, master κλπ).
 • Έλεγχος πρόσβασης κοινοχρήστων χώρων: Πρόσθετα module Proxycon-2RD WiFi μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους χώρους, προγραμματισμένα αναλόγως για την κεντρική είσοδος, τον χώρο του parking, του γυμναστήριο κλπ.

ProxyCon-NET-2RD

O adaptor NetPortExpansion μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιηθεί (αντί του WiFi-MODULE), για τη διασύνδεση του κοντρόλερ δωματίου με το κεντρικό software, με την προϋπόθεση ύπαρξης καλωδιακού δικτύου CAT-5 (TCP/IP).

 


Ιδιότητες μέσω Δικτύου και Κεντρικού Λογισμικού (Software)

TALOS-NET SERVER (Multiuser)

 • Συναγερμοί: Παραβίαση πόρτας ή μπαλκονόπορτας. Alarm υψηλής θερμοκρασίας.
 • ALARM MAIL SERVER: Αποστολή επιλεγμένων ειδοποιήσεων και μέσω Email ( π.χ περίπτωση παραβίασης σε κλειστό ξενοδοχείο).
 • Πρόσβαση σε Δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους: Η κάθε κάρτα προγραμματίζεται ώστε να επιτρέπει την είσοδο στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους αναλόγως με τις προτιμήσεις του πελάτη. Το άνοιγμα της πόρτας του δωματίου είναι εφικτό και από την reception.

 

 • Προγραμματισμός και Εγγραφή Καρτών:
  1. Προγραμματισμός καρτών πελατών, καθαριστριών κλπ από την reception μέσω μηχανισμού «Nemesis-Display» και ενημέρωση των δωματίων μέσω του δικτύου.
  2. Τοπικός προγραμματισμός καρτών (σε περίπτωση ανάγκης).
  3. Δυνατότητα προετοιμασίας (κατασκευής) καρτών group, πριν την ημερομηνία άφιξης.
 • Καταγραφή Στοιχείων – Εκτυπώσεις:
  1. Κατάσταση δωματίου (ελεύθερο – νοικιασμένο, καθαρό – καθαρίζεται – χρήζει συντηρήσεως – εκτός λειτουργίας – σημειώσεις συντηρήσεων – διακοπή & επαναφορά ρεύματος – αποσύνδεση δικτύου κλπ).
  2. Στοιχεία κράτησης δωματίου.
  3. Εκτύπωση κατάστασης δωματίων, λίστας δωματίων προς καθαρισμό, λίστας δωματίων προς συντήρηση και λεπτομέρειες συντηρήσεων– λίστας προσωπικού- λίστας IP & Mac address κλπ
  4. Ιστορικό πρόσβασης στο δωμάτιο από πελάτες-καμαριέρες κλπ.
 • Εύκολη Διαχείριση Δωματίων:
  1. Μεταφορά πελάτη σε άλλο δωμάτιο (αλλαγή) με ένα κλικ στον υπολογιστή.
  2. Σύνδεση 2 Δωματίων μεταξύ τους (σουίτα).
  3. Δωμάτια με κοινή εξώπορτα.
  4. Δωμάτια γονέων – τέκνων.
 • Ενδείξεις και ειδοποιήσεις:
  1. Ένδειξη θερμοκρασίας ανά δωμάτιο.
  2. Ειδοποίηση διακοπής – επαναφοράς ρεύματος.
  3. Υπενθύμιση αφυπνίσεων, λήξης κράτησης πριν την ώρα check-out, εγγραφή μηνύματος σε αναμονή (text).
  4. Ημερολόγιο συμβάντων, συντηρήσεων κλπ
  5. Ανίχνευση ιστορικού προσβάσεων καμαριέρας- συντηρητών- πελατών
  6. Επείγουσα απεικόνιση επιλεγμένων συμβάντων.
  7. Πλήρες αρχείο συμβάντων – μηχανισμός αναζήτησης.
 • Λειτουργικά Συστήματος
  1. Ελεύθερη εγκατάσταση σταθμών client Talos-Net σε Η/Υ των διαφόρων τμημάτων του ξενοδοχείου και σύνδεση πολλαπλών προγραμματιστών – αναγνωστών καρτών Nemesis Display.
  2. Android application του client Talos-Net.
  3. Σύνδεση με προγράμματα Front-office μέσω FIAS interface (Protel , Fidellio κλπ).
  4. Δυνατότητα αναβάθμισης του προγράμματος TALOS-NET και των module δωματίων PROXYCON-2RD WiFi εν λειτουργία (όλες οι νέες δυνατότητες μπορούν να προστίθενται, χωρίς αλλαγές hardware).
  5. Αναβάθμιση των client Talos-Net αυτόματα, μετά απο σύνδεση με τον server.

 

* Δυνατότητα ταυτόχρονης εγκατάστασης  & συνεργασίας με module Talos-Net COMBO


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το software, μεταβείτε στους συνδέσμους:

https://wiki.teletechnika.gr/index.php?title=Category:TalosNet

Για παρακολούθηση του ιστορικού αναβαθμίσεων του προγράμματος:

http://talosnet.blogspot.com/