ΧTC45 universal timer

Ο XTC45 είναι ένας χρονοδιακόπτης γενικής χρήσης ο οποίος μπορεί να ελεγχθεί και να προγραμματιστεί με το λογισμικό που τον συνοδεύει είτε από υπολογιστή ή μέσω smart phone, μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου Ethernet είτε από απομακρυσμένο σημείο ή σε ένα τοπικό δίκτυο. Έχει τρεις εξόδους relay, τρεις ψηφιακές εισόδους όπου η κάθε μια είναι συσχετισμένη με μία έξοδο και μια αναλογική είσοδο 4-20 mA  ή 0-3 Volt. Η κάθε μια έξοδος μπορεί να προγραμματιστεί ανεξάρτητα σε κάθε ένα από τα 5 mode λειτουργίας που θα περιγραφούν στη συνέχεια. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με real time clock και μνήμη με μπαταρία, πράγμα που καθιστά τη λειτουργία της αυτόνομη και ανεξάρτητη από το λογισμικό που τη συνοδεύει, το οποίο είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Επιπλέον δυνατότητες που υπάρχουν είναι ο εύκολος προγραμματισμός και απομακρυσμένος έλεγχος, το αρχείο καταγραφής συμβάντων και ο κωδικός ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ένα επιπλέον μοναδικό χαρακτηριστικό είναι, ότι δίνοντας το γεωγραφικό πλάτος και μήκος της περιοχής που θέλουμε σε δεκαδική μορφή, καθώς και το time zone, η συσκευή, μέσω κατάλληλου αλγόριθμου υπολογίζει την ώρα ανατολής και δύσης καθιστώντας τον χρονοδιακόπτη μοναδικό όπου απαιτείται ενεργοποίηση εξόδου η οποία θα λαμβάνει υπ’ όψιν αυτές τις παραμέτρους.

Mode λειτουργίας και οι παράμετροι τους για την κάθε έξοδο

 • Χειροκίνητη λειτουργία: Σε αυτό το mode δεν υπάρχουν παράμετροι και ο έλεγχος εξόδου γίνεται μέσω του λογισμικού που συνοδεύει τη συσκευή. Χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ανοίξουμε ή να κλείσουμε κάποια έξοδο χωρίς να λάβουμε υπ’ όψιν άλλες παραμέτρους. Εφαρμογές σε πότισμα χωρίς να έχουμε προσδιορίσει το συνολικό χρόνο που απαιτείται, έλεγχο καυστήρα.
 • Με ημερήσιο προγραμματισμό: Σε αυτό το mode μπορούμε να προγραμματίσουμε την έξοδο πότε θα είναι ενεργή ή όχι κατά το διάστημα μίας ημέρας. Το ελάχιστο διάστημα προγραμματισμού είναι τα 10 λεπτά. Εφαρμογές σε πότισμα με ημερήσιο προγραμματισμό, άνοιγμα φώτων νυκτός για συγκεκριμένους χρόνους κατά την διάρκεια της ημέρας, έλεγχο καυστήρα κ.λ.π.
 • Με εβδομαδιαίο προγραμματισμό: Είναι ίδιο με το παραπάνω mode μόνο που μπορούμε να προγραμματίσουμε διαφορετικά κάθε μια ημέρα της εβδομάδας. Εφαρμογές σε πότισμα με εβδομαδιαίο προγραμματισμό, άνοιγμα φώτων νυκτός για συγκεκριμένους χρόνους κατά την διάρκεια της εβδομάδας για αντικλεπτικούς λόγους, έλεγχο καυστήρα κ.λ.π.
 • Ανατολή Δύση ηλίου: Σε αυτό το mode έχουμε ενεργοποίηση μιας εξόδου ανάλογα με τις υπολογισμένες ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου, σε σχέση με το γεωγραφικό πλάτος / μήκος που έχουμε εισάγει στη συσκευή καθώς και το time zone. Η έξοδος ενεργοποιείται μετά την δύση του ηλίου και απενεργοποιείται μετά την ανατολή. Ο χρόνος ενεργοποίησης της εξόδου μπορεί να μεταβληθεί από τις ώρες ανατολής δύσης, σύμφωνα με τις παρακάτω παραμέτρους:
  1. Offset Δύσης: Με αυτή την παράμετρο μπορούμε να αλλάξουμε το χρόνο ενεργοποίησης της εξόδου από τον υπολογισμένο χρόνο δύσης, προσθέτοντας ή αφαιρώντας χρόνο.
  2. Μέγιστος χρόνος λειτουργίας: Εάν αυτή η παράμετρος δεν είναι 00:00 και έχει για παράδειγμα την τιμή 01:10 τότε η έξοδος θα ενεργοποιηθεί την υπολογισμένη ώρα δύσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το offset δύσης και θα λειτουργήσει για 1 ώρα και 10 λεπτά ανεξάρτητα από τον υπολογισμένο χρόνο ανατολής.
  3. Offset Ανατολής: Με αυτή την παράμετρο μπορούμε να αλλάξουμε τον χρόνο απενεργοποίησης της εξόδου, όταν ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας είναι 00:00, από τον υπολογισμένο χρόνο ανατολής, προσθέτοντας ή αφαιρώντας χρόνο.

Εφαρμογές σε φώτα νυκτός που ενεργοποιούνται με την δύση του ηλίου, σε ενυδρεία για προσομοίωση ημέρας νύκτας κ.τ.λ.

 • Με ψηφιακή έξοδο: Σε αυτό το mode η έξοδος ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανάλογα με την τιμή που έχει η ψηφιακή είσοδος με την οποία είναι συσχετισμένη, σύμφωνα με τις παρακάτω παραμέτρους:
  1. Όταν είναι επιλεγμένο το “Τιμή της ψηφιακής εισόδου” τότε η έξοδος είναι ενεργή όταν είναι ενεργή και η είσοδος. Όταν είναι επιλεγμένο το “Αναστροφή ψηφιακής εισόδου” τότε η έξοδος ενεργοποιείται όταν η είσοδος είναι ανενεργή ενώ απενεργοποιείται όταν η είσοδος είναι ενεργή.
  2. Καθυστέρηση σε sec: Είναι ο χρόνος σε sec που πρέπει να παρέλθει, για να αλλάξει η κατάσταση της εξόδου μετά από αλλαγή στην κατάσταση της εισόδου.

Εφαρμογές σε γέμισμα δεξαμενής που ελέγχεται από φλοτέρ, σε αυτόματο πότισμα που ελέγχεται από υγρασιόμετρο με ψηφιακή έξοδο, έλεγχο καυστήρα με εντολή από ψηφιακό θερμοστάτη κ.τ.λ.

 • Με αναλογική είσοδο Σε αυτό το mode η έξοδος ενεργοποιείται και απενεργοποιείται ανάλογα με την τιμή που έχει η αναλογική είσοδος, σύμφωνα με τις παρακάτω παραμέτρους:
 1. Όταν είναι επιλεγμένο το “όταν ξεπεράσει το” τότε η έξοδος είναι ενεργή όταν η αναλογική είσοδος είναι μεγαλύτερη από την τιμή που δίνουμε στο πεδίο που είναι αμέσως δεξιότερα. Όταν είναι επιλεγμένο το “όταν είναι μικρότερο από” τότε η έξοδος ενεργοποιείται όταν η αναλογική είσοδος είναι μικρότερη από την τιμή που δίνουμε στο πεδίο που είναι αμέσως δεξιότερα.
 2. Καθυστέρηση σε sec: Είναι ο χρόνος σε sec που πρέπει να παρέλθει, για να αλλάξει η κατάστασης της εξόδου μετά από την υπέρβαση του αναλογικού ορίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αναλογική είσοδος είναι μόνο μία σε αντίθεση με τις ψηφιακές εισόδους που είναι τρεις. Εφαρμογές σε πότισμα που ενεργοποιείται από αναλογικό όργανο υγρασίας ή θερμοκρασίας, ή όπου χρειάζεται έλεγχος σε σχέση με την αναλογική τιμή ενός μεγέθους.

Led και button συσκευής

Η συσκευή έχει από την μία μεριά πέντε LED. Το πρώτο είναι ενδεικτικό της ύπαρξης τάσης τροφοδοσίας, το δεύτερο είναι ενδεικτικό της κατάστασης λειτουργίας και αναβοσβήνει περίπου κάθε ένα sec κατά την κανονική λειτουργία της συσκευής. Όταν χρειάζεται αντικατάσταση της εσωτερικής μπαταρίας τότε το led αυτό αναβοσβήνει κάθε περίπου 50 msec. Η αντικατάσταση της μπαταρίας καλό είναι να γίνεται με την συσκευή σε λειτουργία ώστε να μην υπάρχει τυχών απώλεια δεδομένων καταγραφής ή ώρας / ημερομηνίας. Τέλος το led αναβοσβήνει κάθε περίπου 0,5 sec στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά του κωδικού ασφαλείας της συσκευής. Στη συνέχεια υπάρχουν 3 led που είναι αναμμένα όταν η αντίστοιχη έξοδος είναι ενεργοποιημένη.Στην περίπτωση ύπαρξης WiFi στο module υπάρχει ένα button provisioning και ένα led κατάστασης δικτύου.

 

Το button που βρίσκεται από την μεριά των πέντε led χρησιμοποιείται για την επαναφορά του κωδικού ασφαλείας της συσκευής. Η διαδικασία επαναφοράς είναι ως εξής: Ενώ η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας πιέζουμε το button και την τροφοδοτούμε. Το led κατάστασης λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε περίπου 0,5 sec, ενώ έχει πραγματοποιηθεί επαναφορά του κωδικού ασφαλείας στην default κατάσταση που είναι “123456”. Για όσο χρονικό διάστημα αναβοσβήνει το led με αυτό τον ρυθμό, μπορεί μόνο να γίνει και αναβάθμιση του firmware της συσκευής.

Χαρακτηριστικά ενσύρματου δικτύου

 • 10 Mbit Ethernet full duplex.
 • Server by default. One client can be connected at a time
 • DHCP enabled by default. Static IP is suggested
 • Settings by separate program

Χαρακτηριστικά ασύρματου δικτύου

 • 10 Mbit Ethernet full duplex.
 • Serialized unique MAC address.
 • IEEE Std. 802.11b/g/n compatible 20MHz (1×1) solution.
 • Supports IEEE 802.11 WPA, WPA2 Security.
 • Standard integrated PCB antenna.
 • Settings by separate program.
 • Server by default. Seven client can connected simultaneously.
 • DHCP enabled by default. Static IP is suggested.
 • Easy provisioning button enabled .Provisioning SSID:ilektro_xx.xx security:open

Σύνδεση αναλογικής εισόδου

Μπορούμε να συνδέσουμε είτε κάποιον μετατροπέα 4-20mA, είτε κάποιο αναλογικό όργανο μέτρησης με έξοδο τάσης 0 – 2,5V. Σε περίπτωση που συνδέουμε μετατροπέα 4-20mA, στη διπλή πινοσειρά συνδέουμε 1 αντίσταση 125Ω 1% και στην τετραπλή πινοσειρά συνδέουμε το αισθητήριο. Η πινοσειρά έχει από πάνω προς τα κάτω τις εξής συνδέσεις:

 • 12V
 • 5V
 • είσοδος 4-20mA
 • GND

Αν συνδέσουμε κάποιο αναλογικό αισθητήριο με έξοδο τάσης (0 – 2,5V) η τερματική αντίσταση που θα συνδέσουμε πρεπει να είναι μεγαλύτερη από 10ΚΩ, ενώ από την τετραπλή πινοσειρά μπορούμε να πάρουμε τα σήματα που χρειάζονται για τη λειτουργία του αισθητηρίου.

Σύνδεση ψηφιακής εισόδου

Οι ψηφιακές είσοδοι είναι είσοδοι optocoupler και για να ενεργοποιηθούν πρέπει με κάποιο τρόπο (ψυχρή επαφή) να βραχυκυκλωθούν τα όρια τους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

 • Τάση λειτουργίας: 12V DC μέσω εξωτερικού τροφοδοτικού. Δεν συμπεριλαμβάνεται.
 • Κατανάλωση: max
 • Έξοδοι: 3 relay 3A / 24V DC, 1Α / 125V AC.
 • Είσοδοι 3 με optocoupler.
 • Αναλογική είσοδος 4~20 mA με τερματική αντίσταση 150 Ohm 1% ή 0~3 Volt με τερματική αντίσταση 100K 1%.
 • Τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικό πίνακα (μέγεθος 3 ασφάλειες).
 • Αυτόματη αλλαγή θερινής – χειμερινής ώρας
 • Βάρος:
 • Διαστάσεις: (υ) x (π) x (β) εκ.

Εγκατάσταση προγράμματος

Download